maandag 1 juni 2015

Rijksmuseum


Bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam.
We bezochten de tentoonstelling "De late Rembrandt"In het trappenhuis waren de lampen al het bekijken waard.
Ze bewogen op en neer en daarbij ontvouwden ze zich en vouwden ze zich weer op.Om even bij stil te staan.
Zo leuk.